Khóa đào tạo “Nhận thức và diễn giải yêu cầu tiêu chuẩn ISO”

01/09/2016 10:21

Khóa học diễn ra từ ngày 29/8-1/9/2016 được tổ chức bởi Ban ATSKMT và Ban Phát triển Nguồn Nhân lực.

khóa đào tạo “nhận thức và diễn giải yêu cầu tiêu chuẩn iso”

Khóa đào tạo “Nhận thức và diễn giải yêu cầu tiêu chuẩn ISO”

Khóa đào tạo “Nhận thức và diễn giải yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015, 14001: 2015, ISO 45001:2016 (DIS 1)” dành cho 110 cán bộ triển khai hệ thống An toàn - Chất lượng - Môi trường (ATCLMT) của PV GAS, bao gồm các Trưởng – Phó ban, Chánh – Phó Văn phòng của Tổng Công ty; Giám đốc – Phó Giám đốc, Trưởng - Phó các phòng An toàn – Sức khỏe – Môi trường (ATSKMT), Kỹ thuật Sản xuất, Vận hành và các nhóm cán bộ triển khai hệ thống của các đơn vị thành viên và trực thuộc. Khóa học có sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Huy – Phó Tổng Giám đốc PV GAS.

Hệ thống quản lý ATCLMT của PV GAS được xây dựng, áp dụng từ năm 2014 theo tiêu chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa quốc tế (ISO) ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. PV GAS cũng đã được tổ chức chứng nhận quốc tế BSI đánh giá và cấp Chứng chỉ vào ngày 31/5/2015, có hiệu lực đến ngày 31/5/2018.

Vào ngày 15/9/2015, ISO đã ban hành phiên bản mới cho 2 tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2015), hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001:2015) với thời hạn chuyển đổi là 3 năm kể từ ngày ban hành. Như vậy, đến ngày 14/9/2018 thì giấy chứng nhận cho hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn hiện hành sẽ không còn hiệu lực.

khóa đào tạo “nhận thức và diễn giải yêu cầu tiêu chuẩn iso”

 

Tháng 2/2016, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn OHSAS 18001: 2007 cũng được tổ chức ISO chuyển thành tiêu chuẩn quốc tế với tên gọi DIS 1 (bản dự thảo số 1) ISO 45001:2016, dự kiến bản chính thức sẽ hoàn thành vào quý 4/2017. Khi đó, nội dung của 4 tiêu chuẩn (ISO 9001:2015, 14001: 2015, ISO 45001:2016, PASS 99:2012) sẽ hoàn toàn tương thích nhau và được bố cục theo cấu trúc cấp cao với 10 điều khoản chính.

Nếu đặc thù của phiên bản cũ là tiếp cận theo quá trình, thì nét đặc trưng của phiên bản ISO mới là xác định “bối cảnh” bên trong và bên ngoài để đánh giá chúng ảnh hưởng đến doanh nghiệp như thế nào (xác định rủi ro và cơ hội), từ đó lựa chọn được chiến lược (có thể thông qua các phương pháp đánh giá để xác định chiến lược nào được lựa chọn), thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh chiến lược trong suốt quá trình kinh doanh. Để thực thi các chiến lược, doanh nghiệp phải hoạch định các mục tiêu, hoạch định hệ thống quản lý và các quá trình cốt chính của doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn mới chỉ rõ các rủi ro có thể ảnh hưởng đến chiến lược của đơn vị như doanh thu, thị phần, khả năng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng (khác với rủi ro liên quan đến an toàn trong OHSAS), từ đó tổ chức xác định và giải quyết các cơ hội có thể nâng cao khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ phù hợp và đáp ứng khách hàng.

Trước sự thay đổi sang phiên bản ISO, PV GAS sẽ thực hiện các bước triển khai để cập nhật áp dụng theo các tiêu chuẩn mới, định hướng tiếp tục tổ chức xác định và nhận các Chứng chỉ phù hợp của ISO và các tổ chức đánh giá có uy tín quốc tế, nhằm duy trì đánh giá và sự công nhận cấp cao, mang tính toàn cầu về Hệ thống quản lý ATCLMT của PV GAS.

khóa đào tạo “nhận thức và diễn giải yêu cầu tiêu chuẩn iso”

 

Để hướng đến mục tiêu đó, khóa đào tạo “Nhận thức và diễn giải yêu cầu tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO 9001:2015, 14001: 2015, DIS 1 - ISO 45001:2016” đề cập đến các nội dung thay đổi của tiêu chuẩn, cách thức thực hiện sự thay đổi này đối với quy trình hiện hữu của PV GAS, nhận diện các vấn đề ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động của PVGAS, từ đó đưa ra các biện pháp nhằm kiểm soát các rủi ro có thể tác động kết quả đầu ra để có thể đạt được kết quả cao nhất. Các học viên của khóa đào tạo có trách nhiệm phổ biến và là những đầu mối chính triển khai quá trình mới tại cơ sở.

Sau khóa học, PV GAS sẽ bắt đầu cập nhật các quy trình, quy định phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn mới, đảm bảo duy trì chứng chỉ có hiệu lực trong đợt tái đánh giá chứng nhận, dự kiến vào tháng 4-5/2017.

P.V