Khói, bụi, tiếng ồn được công khai trên bảng thông tin của TP.HCM

10/04/2017 16:26

Thông tin về kết quả môi trường như khói, bụi, tiếng ồn sẽ được công khai trên bảng thông tin điện tử của TP.HCM.

Khói, bụi, tiếng ồn được công khai trên bảng thông tin của TP.HCM 1
Lễ ký kết giữa Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM về việc phối hợp cung cấp thông tin kết quả quan trắc môi trường lên bảng thông tin giao thông điện tử. Ảnh Đỗ Loan

Chiều 10/4, tại Trung tâm quản lý đường hầm Sông Sài Gòn diễn ra lễ ký kết giữa Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM về việc phối hợp cung cấp thông tin kết quả quan trắc môi trường lên bảng thông tin giao thông điện tử.

Theo đó, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường sẽ cung cấp thông tin về kết quả quan trắc môi trường cho Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn vào trước ngày 25 hàng tháng.

Bao gồm các thông tin: 5 thông số đối với chất lượng môi trường không khí bao gồm: NO2, CO, bụi tổng, bụi PM10 và tiếng ồn. 4 thông số đối với chất lượng môi trường không khí bao gồm: PH, DO, BOD5, COD.

Khói, bụi, tiếng ồn được công khai trên bảng thông tin của TP.HCM 2

Các bảng thông tin của TP.HCM sẽ được cập nhật những thông tin về môi trường. Ảnh Đỗ Loan

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, đảm bảo thông tin kịp thời kết quả quan trắc môi trường cho Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn.

Phối hợp với Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn trong công tác biên tập xây dựng thư viện các mẫu thông tin về kết quả quan trắc môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở để đưa lên bảng thông tin giao thông điện tử.

Những thông tin trên sẽ được Trung tâm quản lý đường hầm Sông Sài Gòn cập nhật đăng lên bảng thông tin giao thông điện tử với thời lượng 30 giây/tin.

Khói, bụi, tiếng ồn được công khai trên bảng thông tin của TP.HCM 3

Thông tin về chất lượng môi trường (không khí, nước sông, kênh rạch) của từng khu vực sẽ được hiển thị trên bảng thông tin. Ảnh Đỗ Loan

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, việc công bố này nhằm mục tiêu cung cấp thông tin về chất lượng môi trường (không khí, nước sông, kênh rạch) đến cộng đồng một cách nhanh chóng trên hệ thống bảng điện tử của thành phố. Đồng thời giúp người dân nhanh chóng tiếp cận được với thông tin về chất lượng môi trường sống xung quanh, góp phần tác động đến ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc cải thiện môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực đang sinh sống, khuyến khích sự quan tâm và hành động bảo vệ môi trường của cộng đồng.

Đỗ Loan