Khởi công gói thầu số 8 dự án nạo vét luồng hàng hải Phan Thiết

19/06/2020 20:38

Dự án nạo vét luồng hàng hải Phan Thiết được triển khai, đảm bảo cho tàu khách và tàu hàng tải trọng đến 1.000 tấn hành hải an toàn.

Khởi công gói thầu số 8 dự án nạo vét luồng hàng hải Phan Thiết 1
Dự án nạo vét luồng hàng hải Phan Thiết khi hoàn thành sẽ góp phần phát triển KT-XH tỉnh Bình Thuận, trong đó có tuyến vận tải từ bờ ra đảo Phan Thiết - Phú Quý

Cục Hàng hải VN cho biết vừa khởi công gói thầu số 08 thuộc công trình nạo vét luồng hàng hải Phan Thiết cho tàu biển 1.000 tấn với tổng mức đầu tư hơn 27 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét luồng hàng hải Phan Thiết được Cục Hàng hải VN phê duyệt tại Quyết định số 111 ngày 28/1/2019 và điều chỉnh tại Quyết định số 697 ngày 19/5/2020. Dự án có bề rộng luồng 45m, cao độ nạo vét đáy luồng -4,1m.

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN cho biết, việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét luồng hàng hải Phan Thiết nhằm đáp ứng cho tàu khách và tàu hàng có trọng tải 1.000 DWT hành hải ra, vào các bến cảng khu vực Phan Thiết, Bình Thuận an toàn với tần suất khai thác lên tới 97%. “Dự án khi đưa vào khai thác sẽ góp phần phát triển KT-XH tỉnh Bình Thuận, trong đó có tuyến vận tải từ bờ ra đảo Phan Thiết - Phú Quý”, ông Việt nói.

Phó Cục trưởng Nguyễn Đình Việt cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận cùng các cơ quan chức năng địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Trước đó, tại Văn bản số 13925 ngày 30/12/2017 của Văn phòng chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chủ trương giao Bộ GTVT sử dụng nguồn vượt thu phí bảo đảm an toàn hàng hải để thực hiện dự án. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án này tại Quyết định số 1348 ngày 27/6/2018.

Ngay sau khi Dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét luồng hàng hải Phan Thiết cho tàu biển 1.000 tấn được phê duyệt, cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải đã tổ chức phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công, tư vấn giám sát, nhà thầu thực hiện rà phá bom mìn vật nổ và các gói thầu liên quan.

Tuy nhiên, do gặp khó khăn về kế hoạch giao vốn, dự toán thực hiện cho công trình, đến nay Cục Hàng hải VN tiếp tục khởi động lại dự án, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng.

Ngọc Hân