Khởi động chiến dịch xóa bỏ bạo lực với nữ giới

19/11/2014 13:52

Sáng 18/11, VH, TT&DL khởi động chiến dịch "Hãy hành động xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái" nhằm kêu gọi các cơ quan, tổ chức thuộc Chính phủ, các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam...

khởi động chiến dịch xóa bỏ bạo lực với nữ giới

Theo kết quả nghiên cứu của Liên hợp quốc, chi phí, thiệt hại về kinh tế do bạo lực gây ra chiếm gần 1,5% GDP năm 2012 của Việt Nam. Tuy nhiên, chi phí xã hội còn cao hơn do bạo lực đối với phụ nữ ảnh hưởng đáng kể đối với sự gắn kết xã hội và khả năng phục hồi của cộng đồng. Bạo lực dẫn tới kìm hãm tăng trưởng kinh tế và gia tăng đói nghèo của quốc gia.

Trần Anh