Khởi động dự án hướng tới người thu nhập thấp

11/02/2015 09:38

Chiều 10/2, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khởi động dự án đổi mới sáng tạo

khởi động dự án hướng tới người thu nhập thấp
 

Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2013-2018, theo Hiệp định tín dụng Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) ký kết với tổng giá trị khoản vay ưu đãi 55 triệu USD. Dự án sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, nhà khoa học, đơn vị nghiên cứu, các cá nhân/nhóm cá nhân trong việc phát triển, tiếp nhận nâng cấp, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của nhóm người thu nhập thấp trong các nhóm lĩnh vực ưu tiên: Phát triển dược liệu và y học cổ truyền, nông nghiệp và thủy sản, công nghệ thông tin và truyền thông. 

Dự án cũng sẽ triển khai các khoản tài trợ và khoản vay để phát triển, nâng cấp, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp. 

Q.A