Khôi phục cầu đường xây dựng CNXH ở miền Bắc

04/02/2015 16:13

Đường qua địa phương nào, địa phương ấy tự huy động lực lượng lao động sửa chữa tạm.

Công việc khôi phục, sửa chữa đường bộ trong thời gian đầu miền Bắc xây dựng Chủ nghĩa xã hội (CNXH) phải dựa vào các địa phương là chính. Đường qua địa phương nào, địa phương ấy tự huy động lực lượng lao động sửa chữa tạm để phương tiện vận tải đi lại được dễ dàng, thông suốt, không bị ách tắc.

Thời kỳ này, hầu hết các công ty xây dựng công trình giao thông lớn ngày nay được thành lập. Do có lực lượng chuyên nghiệp, các đơn vị này tập trung đầu tư sửa chữa và làm mới các đường trục chính. Đường bộ từ 6 m trước chiến tranh, được mở rộng thành 8 m trở lên. Từ năm 1955 - 1965, có khoảng 1 nghìn km đường được làm mới và khoảng 707 km đường bộ được khôi phục sửa chữa.

Do vốn ngân sách eo hẹp, các tuyến đường bộ làm mới, nền đường chỉ đạt 5 - 7 m, mặt rộng 3 - 3,5 m, phần lớn là đường đất, chỉ có một số tuyến trải mặt đá hoặc cấp phối.

Những năm 60 trở đi, miền Bắc mới áp dụng kỹ thuật mặt đường nhựa dưới dạng thâm nhập, bán thâm nhập hoặc láng nhựa. Các tuyến đường bộ khôi phục, sửa chữa và làm mới ở thời kỳ này đều chưa được phân loại. Những năm sau này mới có quy định tiêu chuẩn kỹ thuật cho loại đường, cấp đường để thiết kế, thi công. Theo tiêu chuẩn của Bộ GTVT, đường bộ hiện có ở thời kỳ ấy thuộc vào cấp 4, cấp 5 đường miền núi.

Mạng giao thông đường bộ đến năm 1964, toàn miền Bắc đã có 10.585 km đường ô tô và 2.700 chiếc cầu lớn, trong đó 5.373 km đường do T.Ư quản lý và 5.212 km do địa phương quản lý. Thời điểm này ở miền Bắc cũng có 1.748 phương tiện ô tô hoạt động. Chỉ riêng phương tiện vận tải đường bộ quốc doanh, trong thời kỳ kháng chiến chỉ có 30 đầu xe, đến năm 1964 đã có 763 xe. Xe công tư hợp doanh là 985 xe. Lực lượng vận tải quốc doanh tạo điều kiện tốt cho việc điều tiết giá cước, đảm bảo vận chuyển hàng hóa trên các cung đường xa.

Chu Soàn