Khối Quốc hội có nhiều người… không trúng cử ĐBQH nhất

09/06/2016 08:34

Khối Chính phủ có số người trúng cử ĐBQH nhiều nhất, khối Quốc hội chiếm tỷ lệ những người không trúng cử cao nhất.

Khối Quốc hội có nhiều người… không trúng cử ĐBQH nhất 1

Theo kết quả bầu cử, khối Quốc hội có số người không trúng cử ĐBQH nhiều nhất

Theo báo cáo kết quả bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia, tổng số người ứng cử ĐBQH khóa XIV là 870 người, tổng số đại biểu trúng cử là 496 người.

Trong đó đại biểu do các cơ quan tổ chức ở Trung ương giới thiệu có 182/197 người trúng cử.

Cụ thể, cơ cấu khối Đảng có 12/12 người trúng; Chủ tịch nước có 3/3 người trúng; Chính phủ có 17/17 người trúng; Tòa án có 1/1 người trúng; Viện kiểm sát có 1/1 người trúng; Bộ Quốc phòng có 15/15 người trúng; Bộ Công an có 3/3 người trúng; Quốc hội có 104/113 người trúng; Mặt trận và các tổ chức thành viên có 25/31 người trúng.

Như vậy, khối Quốc hội là khối có nhiều người không trúng cử ĐBQH nhất (9 người) , sau đó là khối Mặt trận (6 người).

Cũng theo kết quả bầu cử, tất cả 19 Uỷ viên Bộ chính trị đều trúng cử ĐBQH.

Trong cơ cấu kết hợp những người trúng cử ĐBQH kỳ này, dân tộc thiểu số thiếu 4 người so với dự kiến; phụ nữ thiếu 17 người so với dự kiến; trẻ tuổi cao hơn 21 người so với dự kiến; tái cử bằng số dự kiến, nhưng giảm 1,1 so với khóa XIII…

ĐBQH khoá XIV có số người ngoài Đảng là 21 người (đạt tỉ lệ 4,2%), giảm 50% so với QH khoá XIII là 42 người (8,4%) và ĐBQH tự ứng cử là 2 người (đạt 0,4%), giảm 50% so với số 4 đại biểu của QH khoá XIII (0,8%).

Bảo An