Không cấp phép biển quảng cáo tấm lớn trong hành lang cao tốc

29/12/2014 17:52

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về việc quy hoạch và cấp phép thực hiện đầu tư xây dựng biển quảng cáo dọc tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 

Không cấp phép biển quảng cáo tấm lớn trong hành lang cao tốc 1
Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở VHTT&DL tỉnh và các địa phương thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về việc quy hoạch và cấp phép thực hiện đầu tư xây dựng biển quảng cáo dọc tuyến đường cao tốc. Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTT&DL Quảng Ngãi, UBND các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và TP Quảng Ngãi không được phê duyệt hoặc trình cấp thẩm quyền quy hoạch và cấp phép cho các đơn vị xây dựng hệ thống biển quảng cáo tấm lớn trong phạm vi hành lang ATGT đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở VHTT&DL tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan làm việc thống nhất với VEC lập quy hoạch biển quảng cáo tấm lớn hai bên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi để làm cơ sở thực hiện theo Quyết định số 1202/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Duy Lợi