Không có cơ sở thanh toán 50 triệu USD chạy thử ĐS Cát Linh - Hà Đông

02/06/2020 10:56

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, khoản tiền 50 triệu USD mà Tổng thầu đề nghị thanh toán không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Không có cơ sở thanh toán 50 triệu USD chạy thử ĐS Cát Linh - Hà Đông 1
Đoàn tàu vận hành thử trên chính tuyến dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Tin từ Bộ GTVT, do ảnh hưởng của dịch CoVid-19 trên toàn thế giới, đến nay các nhân sự của Tổng thầu, TVGS, Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống (Tư vấn ACT của Pháp) vẫn chưa thể sang Việt Nam tiếp tục thực hiện dự án do khó khăn trong các thủ tục cấp visa, vận chuyển đưa đón nhân sự, cách ly phòng chống dịch bệnh liên quan đến chính sách của các quốc gia khác nhau.

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Dự án, Bộ GTVT đã chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Ban QLDA Đường sắt thường xuyên tổ chức các cuộc họp trực tuyến với Tổng thầu, Tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan để thống nhất giải quyết từng vấn đề cụ thể của Dự án.

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 12/05/2020 giữa Ban QLDA Đường sắt với ông Tiêu Vu Thái - Tổng Giám đốc Công ty HH tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc (Tổng thầu EPC), ông Tiêu Vu Thái cho biết Tổng thầu đang gặp khó khăn về nguồn vốn, đặc biệt là việc thanh toán cho các nhà sản xuất, nhà thầu phụ.

Tổng thầu kiến nghị “Chủ đầu tư thanh toán cho Tổng thầu 50 triệu USD trước khi thực hiện vận hành thử toàn hệ thống và thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao chính thức dự án”.

Đây là giá trị đã hoàn thành mà Tổng thầu đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục giải ngân thanh toán trong phần giá trị còn lại của hợp đồng EPC, không phải là chi phí phát sinh tăng thêm của Hợp đồng. Hiện nay, Ban QLDA Đường sắt đã thanh toán cho Tổng thầu khoảng 80% giá trị hợp đồng EPC, phần còn lại khoảng 20%.

Ghi nhận những khó khăn về tài chính của Tổng thầu, tuy nhiên, Ban QLDA Đường sắt cho rằng việc Tổng thầu đề nghị thanh toán như trên là chưa phù hợp với các điều khoản thanh toán của Hợp đồng EPC và các Phụ lục hợp đồng đã ký. Ban QLDA Đường sắt sẽ thực hiện thanh toán cho Tổng thầu theo các quy định của Hợp đồng và các quy định của pháp luật liên quan.

Không có cơ sở thanh toán 50 triệu USD chạy thử ĐS Cát Linh - Hà Đông 2
Theo Ban Quản lý dự án đường sắt, việc thanh toán kinh phí thực hiện dự án theo các mốc thanh toán được quy định tại hợp đồng

Gần đây, một số báo thông tin, Tổng thầu dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cần 50 triệu USD để thực hiện công tác vận hành hệ thống và thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao.

Theo Ban Quản lý dự án đường sắt, số tiền 50 triệu USD mà tổng thầu đề nghị thanh toán là chi phí nằm trong tổng mức đầu tư của dự án, không phải chi phí phát sinh.

Tuy vậy, quan điểm của đại diên chủ đầu tư là việc thanh toán phải tuân thủ theo quy định hợp đồng EPC. Vì vậy, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát trong vòng 15 ngày về các điều khoản hợp đồng và tổ chức buổi họp chuyên đề tiếp theo để trao đổi, thống nhất các công việc thực hiện.

Ban QLDA đường sắt đang phối hợp với tổng thầu để nghiệm thu có điều kiện đối với các hạng mục công trình thành phần không ảnh hưởng đến công tác an toàn. Đến nay dự án đã giải ngân hơn 14.737 tỉ đồng (đạt 81,9%).

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bắt đầu được thực hiện từ tháng 10/2011, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng bằng vốn vay ODA của Trung Quốc theo Hiệp định khung ký ngày 30/5/2008 giữa hai Chính phủ Việt Nam - Trung Quốc. Tổng thầu EPC của dự án là Công ty TNHH Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc.

Huy Lộc