Không có ngày tháng năm sinh có được làm CCCD gắn chip?

17/03/2021 16:50

Trong trường hợp công dân không có thông tin ngày, tháng, năm sinh, khi đi làm CCCD gắn chip sẽ phải thêm một số thủ tục.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Căn cước công dân gắn chip yêu cầu có rõ thông tin ngày, tháng, năm sinh

Bộ Công an đang triển khai việc cấp CCCD gắn chip cho các công dân với mục tiêu đến 1/7 sẽ có 50 triệu người được cấp CCCD mới này. Trong quá trình triển khai, nhiều câu hỏi vướng mắc được gửi tới Bộ Công an đề nghị giải đáp trong đó có những vướng mắc như công dân không có thông tin về ngày, tháng, năm sinh.

Đây là thực tế phát sinh trong xã hội vì nhiều người cao tuổi đã thất lạc giấy khai sinh hoặc giấy khai sinh ở giai đoạn vài chục năm về trước không thể hiện rõ ngày, tháng, năm sinh. Một số trường hợp không còn giấy khai sinh trong khi đó CMND cũ, sổ hộ khẩu chỉ ghi năm sinh....

Trước thắc mắc này, Bộ Công an giải đáp: Theo quy định Điều 18 Luật Căn cước công dân, mặt trước thẻ căn cước gắn chíp điện tử là thông tin ngày, tháng, năm sinh của công dân.

Vì vậy với trường hợp công dân chỉ có thông tin năm sinh phải bổ sung ngày, tháng sinh để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Thủ tục bổ sung thông tin ngày, tháng sinh để làm thẻ căn cước gắn chíp điện tử

Nếu công dân có giấy tờ hợp lệ thể hiện thông tin ngày, tháng, năm sinh:

Công dân làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại cơ quan quản lý CCCD cấp huyện cần điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu.

Việc điều chỉnh này thuộc thẩm quyền của Công an cấp huyện.

Công dân xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật về cư trú sẽ tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu của công dân đồng thời với việc tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Nếu công dân chưa có giấy tờ hợp lệ thể hiện thông tin ngày, tháng, năm sinh:

Đề nghị công dân đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi làm thủ tục đăng ký khai sinh lần đầu hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú để làm thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh sau đó làm thủ tục cấp CCCD theo quy định.

Việt Hòa