Không còn dài cổ đợi ray

25/09/2014 15:06

Tính sơ sơ, ngành Đường sắt có 6 Ban Quản lý dự án và Ban Chuẩn bị đầu tư các dự án ATGT. Đấy là chưa kể các thành phố lớn cũng có Ban Quản lý đường sắt đô thị riêng.