Không đăng ký giao dịch chứng khoán, một doanh nghiệp bị phạt nặng

25/10/2019 16:39

Công ty CP Kho vận và dịch vụ thương mại vừa bị UBCKNN xử phạt 300 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

không đăng ký giao dịch chứng khoán, một doanh nghiệp bị phạt nặng
Công ty CP Kho vận và dịch vụ thương mại vừa bị UBCKNN xử phạt 300 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán (Ảnh minh hoạ).

Ngày 21/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 813/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Kho vận và dịch vụ thương mại.

Cụ thể, Công ty CP Kho vận và dịch vụ thương mại bị phạt 300 triệu đồng vì đã có hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị phạt 50 triệu đồng vì đã có hành vi báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2017, 2018; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2017, 2018; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 2018, 2019.

Như vậy, tổng mức phạt vi phạm đối với Công ty cổ phần Kho vận và dịch vụ thương mại lên tới 350 triệu đồng.

Cùng ngày, Chánh Thanh tra UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 330/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt đối với CTCP Xi măng X18 (địa chỉ: xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) số tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, năm 2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Biển Ngọc