Không để ATM hết tiền dịp cuối năm

10/12/2014 11:05

Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường tiếp quỹ, đáp ứng yêu cầu rút tiền, giao dịch ATM của người dân trong dịp cuối năm.

Không để ATM hết tiền dịp cuối năm 1

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng giám sát, tiếp quỹ đầy đủ, kịp thời, không để các máy ATM hết tiền quá thời hạn quy định nhằm đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch tăng lên vào dịp cuối năm; Cung ứng dịch vụ chi trả lương, thưởng cho các doanh nghiệp nhằm hạn chế tình trạng quá tải ATM. 

Các ngân hàng phối hợp chặt chẽ với tổ chức chuyển mạch thẻ để xử lý kịp thời các sự cố, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, đảm bảo các giao dịch ATM, POS được thông suốt.

Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các ngân hàng tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, bảo mật cho hệ thống ATM, POS; Có hình thức cảnh báo thích hợp cho các đơn vị chấp nhận thẻ và khách hàng nâng cao cảnh giác với các hoạt động tội phạm sử dụng thẻ gia tăng mạnh vào dịp cuối năm.

Xuân Thu