Không để lọt vào Trung ương những người có biểu hiện giàu nhanh bất thường

26/04/2020 15:30

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Không để lọt vào Trung ương khóa mới cán bộ có khuyết điểm, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà đất bất thường.

Theo dangcongsan.vn