Không để tái diễn hành động gây căng thẳng trên Biển Đông

10/08/2014 09:28

Cần phải đẩy mạnh nỗ lực chung nhằm bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực, trong đó có hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông.