Không được để thí sinh bỏ thi THPT Quốc gia vì... nghèo

06/04/2015 13:52

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành GD&ĐT trong việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

không được để thí sinh bỏ thi thpt quốc gia vì... nghèo
 

Thủ tướng yêu cầu ngành GD&ĐT tăng cường công tác vận động, tổ chức, cá nhân hỗ trợ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu vùng xa có điều kiện tham dự kỳ thi, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế hay đi lại.

Bộ GD&ĐT xây dựng cụ thể và công bố công khai kế hoạch bố trí các cụm thi trên các địa bàn tỉnh, thành phố một cách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh; sớm ban hành đầy đủ các quy định, hướng dẫn liên quan phục vụ cho kỳ thi và khẩn trương hướng dẫn cụ thể về đề thi để giúp thí sinh có định hướng rõ trong việc ôn luyện. 

Q.A