Không giải ngân vốn ODA vượt kế hoạch

26/10/2016 15:18

Thông tư 111/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 đã bỏ quy định về việc được giải ngân vượt kế hoạch (của Thông tư 218 trước đó).

không giải ngân vốn oda vượt kế hoạch

Dự án đường sắt đô thị sử dụng vốn ODA

Trong cuộc họp báo chiều 25/10 về những nội dung mới về quản lý tài chính các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi, Bộ Tài chính cho biết, Thông tư 111/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 đã bỏ quy định về việc được giải ngân vượt kế hoạch (của Thông tư 218 trước đó).

Theo đó, dự án chỉ được duyệt chi theo đúng kế hoạch được giao hoặc kế hoạch vốn bổ sung do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo Bộ Tài chính, từ năm 2010, Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình, thời hạn vay bình quân từ 30-40 năm với lãi suất 0,7-0,8%/năm chuyển thành 10-25 năm với lãi suất từ 2%/năm. Dự kiến, đến tháng 7/2017, Việt Nam có thể không còn được vay theo điều kiện ODA mà phải chuyển sang sử dụng nguồn vay ưu đãi và tiến tới vay theo điều kiện thị trường, nguồn vốn ODA đã vay cũng sẽ phải chuyển sang điều khoản trả nợ nhanh gấp đôi hoặc tăng lãi suất lên từ 2-3,5%. 

C.Sơn