Không kéo dài kết luận thanh tra để đối tượng có thời gian đối phó

18/07/2019 18:44

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của ngành Thanh tra.

Không kéo dài kết luận thanh tra để đối tượng có thời gian đối phó 1
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị ngành Thanh tra ngày 18/7

Ngày 18/7, phát biu ch đo ti Hi ngh sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đu năm 2019 và phương hướng, nhim v công tác nhng tháng cui năm 2019 do Thanh tra Chính ph t chc, Phó Th tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra còn những hạn chế, tồn tại cần phải lưu ý khắc phục trong thời gian tới.

Đó là, cần đẩy nhanh việc triển khai kế hoạch thanh tra, kết luận thanh tra còn chậm xử lý sau thanh tra... Cần cố gắng thu hồi tài sản, đất đai bị chiếm đoạt đang nằm trong các vụ việc, vụ án. Cần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng và phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra. Nâng cao công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; trình độ, năng lực, kỹ năng của cán bộ thanh tra.

“Đặc biệt, có hiện tượng sau khi có kết luận thanh tra, có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ rồi nhưng quá trình xử lý về kinh tế, hành chính, thu hồi tài sản… thì phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương còn chậm. Có những trường hợp kéo dài đến 3-5 tháng sau không “động đậy” gì, có trường hợp kéo dài cả năm cũng chưa giải quyết, dân bức xúc vì quyền lợi không được bảo đảm nên người dân lại đi khiếu kiện. Việc này phải chấp hành nghiêm các kiến nghị, kết luận của thanh tra, nhất là đối với người đứng đầu, đặc biệt thực hiện nghiêm quy định về nêu gương, trong việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra, không để cơ quan thanh tra kết luận xong rồi mà không chấp hành, bỏ quên, cho qua”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước phải bàn bạc, thống nhất rõ đơn vị nào Thanh tra làm, đơn vị nào Kiểm toán làm, tránh chồng chéo, không gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm vẫn tiến hành thanh tra đột xuất.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trọng tâm là góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, không để tình trạng đông người khiếu kiện. Nâng cao chất lượng tiếp công dân, tăng cường đối thoại, hướng dẫn, giải thích pháp luật để nâng cao nhận thức của công dân, phấn đấu giảm tỷ lệ công dân khiếu nại sai, tố cáo sai. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp; không để công dân bức xúc phát sinh điểm nóng.

“Việc giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo phải từ cơ sở, giải quyết phải đúng, phải trúng. Người đứng đầu phải sát sao, gặp dân, đối thoại, giải thích, thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân, nhất là trong việc đền bù, tái định cư… để người dân có cuộc sống tốt hơn thì tình hình tốt. Nếu nơi nào, người đứng đầu không nghiêm túc, có lợi ích nhóm, tham nhũng, chia chác trong các dự án thì tình hình khiếu nại tố cáo nơi đó sẽ phức tạp… Bên cạnh tiếp công dân, đối thoại, vấn đề cơ bản vẫn là khi tiến hành các dự án lớn, thu hồi nhiều đất đai của dân phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Đối với đất công, đất sạch phải được đấu giá rộng rãi với sự giám sát của đoàn thể, Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí thì sẽ không có điểm nóng xảy ra. Còn nếu úp úp mở mở, chia chác với nhau thế nào cũng bị phát hiện, xử lý, trừng trị”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cán bộ thanh tra có bản lĩnh và dũng cảm để bảo vệ pháp luật, bảo vệ chân lý, không né tránh, không ngại va chạm, kết luận thanh tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, đúng sự thật và bản chất vụ việc, đúng pháp luật, không để kéo dài kết luận thanh tra để đối tượng bị thanh tra có thời gian đối phó, hợp thức hóa, che đậy sự thật.

Hải Quỳnh