Không kiến nghị dùng ngân sách để xử lý nợ xấu

23/10/2014 08:11

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ KH-ĐT không đưa kiến nghị về việc xem xét dành một phần chi ngân sách Nhà nước để xử lý nợ xấu của các doanh nghiệp Nhà nước vào báo cáo trình Quốc hội.

không kiến nghị dùng ngân sách để xử lý nợ xấu

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-ĐT không đưa kiến nghị về việc xem xét dành một phần chi ngân sách Nhà nước để xử lý nợ xấu của các DN Nhà nước vào báo cáo trình QH. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo hướng: Rà soát, cập nhật lại các số liệu trong báo cáo đến thời điểm gần nhất, trong đó chú ý cập nhật số liệu 9 tháng đầu năm 2014 khớp với báo cáo về cổ phần hóa DN Nhà nước của Bộ Tài chính.

Đồng thời, không đưa kiến nghị về việc xem xét dành một phần chi ngân sách Nhà nước để xử lý nợ xấu của các DN Nhà nước như dự thảo báo cáo. Bộ trưởng KH-ĐT sẽ thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước QH về nội dung này.

Trước đó, theo báo cáo của Chính phủ, tỷ lệ nợ xấu đến cuối tháng 8/2014 là 3,9%, tăng nhẹ so với mức 3,61% vào tháng 12/2013. Đến hết tháng 9/2014, đã xử lý trên 53,6% tổng số nợ xấu thông qua thu nợ, bán phát mại tài sản đảm bảo, bán nợ, cơ cấu lại nợ và sử dụng dự phòng rủi ro. Báo cáo trước QH, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, năm 2015 sẽ tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị và chất lượng tín dụng; giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống. Bảo đảm đến hết năm 2015 đưa nợ xấu về mức khoảng 3% như kế hoạch đề ra.

M.T