Không lái tàu 12 tháng sẽ phải thi cấp giấy phép mới

27/03/2018 16:30

Đây là quy định mới tại dự thảo thông tư về tiêu chuẩn nhân viên đường sắt đang được Bộ GTVT lấy ý kiến.

không lái tàu 12 tháng sẽ phải thi cấp giấy phép mới

Theo dự thảo thông tư về tiêu chuẩn nhân viên đường sắt, không lái tàu 12 tháng sẽ phải thi cấp giấy phép mới

Bộ GTVT đang xây dựng và lấy ý kiến rộng rãi dự thảo thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt.

Thông tư này sẽ thay thế các thông tư, quyết định trước đây, nhằm thực hiện Luật Đường sắt 2017 sẽ có hiệu lực từ 1/7/2018.

Dự thảo thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng và đô thị. Các chức danh này gồm: trưởng tàu, lái tàu, phụ lái tàu, nhân viên điều độ chạy tàu tuyến, nhân viên điều độ chạy tàu ga, trực ban chạy tàu ga, trưởng dồn, nhân viế gác ghi; nhân viên ghép, nối đầu máy, toa xe; nhân viên tuần đường, tuần cầu, tuần hầm; nhân viên gác đường ngang, gác cầu chung, gác hầm.

Những nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu này (trừ lái tàu) không đảm nhiệm công tác quá 6 tháng liên tục vì lý do sức khỏe hoặc các lý do khác, nếu sức khỏe hồi phục đủ tiêu chuẩn và muốn đảm nhiệm các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu thì phải qua kỳ kiểm tra nghiệp vụ và đạt yêu cầu do doanh nghiệp sử dụng chức danh đó quy định, tổ chức.

Riêng đối với chức danh lái tàu, dự thảo quy định cụ thể nội dung, hình thức, điểm, điều kiện đạt yêu cầu... khi sát hạch cấp giấy phép lái tàu cả về lý thuyết và thực hành (bao gồm khám máy, thực hành lái tàu). Theo đó, điều kiện để được sát hạch và cấp giấy phép lái tàu đối với chức danh lái tàu đường sắt quốc gia và chuyên dùng, ngoài yêu cầu về bằng cấp, độ tuổi, sức khỏe, thì phải đã qua thời gian làm phụ lái tàu an toàn liên tục 24 tháng trở lên.

Lái tàu không đảm nhiệm chức danh theo giấy phép từ 12 tháng trở lên thì giấy phép đó không còn giá trị, nếu muốn đảm nhiệm lại chức danh thì phải thực hiện sát hạch và cấp mới giấy phép lái tàu theo quy định.

Thanh Thúy