Không lạm dụng nhận xét học sinh theo mẫu

31/10/2014 13:01

Bộ GD&ĐT yêu cầu cán bộ quản lí cùng giáo viên trải nghiệm thực tế dạy học trên lớp để thống nhất cách nhận xét phù hợp với điều kiện thực tế nhưng không lạm dụng dùng các câu nhận xét có mẫu.

Không lạm dụng nhận xét học sinh theo mẫu 1

Bộ yêu cầu cán bộ quản lí cùng giáo viên trải nghiệm thực tế dạy học trên lớp để thống nhất cách nhận xét phù hợp với điều kiện thực tế; nhưng không lạm dụng việc dùng các câu nhận xét có mẫu vì không phù hợp với các học sinh khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau.

Giáo viên được quyền chủ động vận dụng một cách linh hoạt, có thể bằng “lời nói” hoặc là “viết” phù hợp với học sinh và nhà trường; được quyền chủ động viết nhận xét vào vở hoặc phiếu học tập, bài kiểm tra của học sinh, sử dụng tin nhắn, email… để liên lạc sao cho thuận tiện nhất trong việc phối hợp với học sinh và phụ huynh.

Đồng thời, nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh cách theo dõi, hỗ trợ học sinh theo cách đánh giá mới này.

Quỳnh Anh