Không lùi tiến độ cầu và tuyến tránh Thốt Nốt

08/07/2016 06:01

Bộ GTVT vừa yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ cầu Thốt Nốt và tuyến tránh Thốt Nốt, gói thầu B3-03...

Không lùi tiến độ cầu và tuyến tránh Thốt Nốt 1

Bộ GTVT vừa yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ cầu Thốt Nốt và tuyến tránh Thốt Nốt, gói thầu B3-03 - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ cầu Thốt Nốt và tuyến tránh Thốt Nốt, gói thầu B3-03, dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2. Theo yêu cầu tiến độ gói thầu B3-03 hoàn thành trước ngày 15/8, tuy nhiên, đến nay, khối lượng thi công của nhà thầu chỉ đạt khoảng 63% so với hợp đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ công trình, Bộ GTVT yêu cầu nhà thầu Vạn Cường tập trung huy động năng lực thi công, có các biện pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn tài chính cho công trường, tăng cường máy móc, thiết bị, nhân công các mũi thi công nền, mặt đường để bù lại khối lượng chậm tiến độ trong thời gian qua.

Bộ GTVT không cho phép kéo dài tiến độ gói thầu B3-03. Trường hợp nhà thầu không thi công hoàn thành gói thầu B3-03 theo tiến độ yêu cầu, tiến hành xử lý theo quy định của hợp đồng, đồng thời đề xuất phương án điều chuyển khối lượng, bổ sung nhà thầu có năng lực để hoàn thành gói thầu đúng tiến độ”, Bộ GTVT yêu cầu.

Đình Quang