Không mở rộng đối tượng cảnh vệ là bí thư, chủ tịch tỉnh

12/07/2017 16:28

Luật Cảnh vệ không mở rộng đối tượng cảnh vệ gồm bí thư, chủ tịch tỉnh như một số đề xuất trước đó.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 6 luật mới được thông qua - Ảnh: VGP

Chiều 12/7, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 6 luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, gồm: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đề cập đến Luật cảnh vệ, Thượng tướng Lê Qúy Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Chương 2 của luật quy định về đối tượng cảnh vệ, biện pháp và chế độ cảnh vệ gồm 6 điều từ Điều 10 – Điều 15. Theo đó đối tượng cảnh vệ, biện pháp, chế độ cảnh vệ áp dụng đối với người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng, Nhà nước, UB TƯ MTTQ Việt Nam.

Ngoài ra, khách quốc tế đến thăm,làm việc tại Việt Nam cũng được áp dụng biện pháp, chế độ cảnh vệ. Đồng thời, biện pháp cảnh vệ cũng được áp dụng đối với khu vực trọng yếu, các sự kiện đặc biệt quan trọng…

“Các quy định về đối tượng cảnh vệ, biện pháp về chế độ quy định tại chương này cơ bản kế thừa các quy định của Pháp lệnh Cảnh vệ năm 2005. Theo đó không bổ sung đối tượng cảnh vệ”, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Trước đó, khi thảo luận về Dự án Luật cảnh vệ tại Quốc hội, đã có một số ý kiến đề xuất mở rộng đối tượng cảnh vệ, đưa Bí thư, Chủ tịch tỉnh vào đối tượng cảnh vệ.

Ông Vương cũng thông tin thêm, điểm mới lần này là đã quy định cụ thể các biện pháp, chế độ cảnh vệ đối với từng nhóm đối tượng cảnh vệ  để tạo thuận lợi cho quá trình triển khai.

Với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật bổ sung đối tượng được trang bị vũ khí gồm có cảnh sát biển, cơ yếu, cơ quan điều tra của VKS Nhân dân tối cao nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm điều kiện cho các lực lượng này thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Luật giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Công an căn cứ vào tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ quy định việc trang bị vũ khí cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

Cả 2 luật này có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.

Anh Thư