Không nhất thiết phải chạy ra nước ngoài mà có thể xuất khẩu ngay nội địa

12/04/2019 17:51

Ý kiến được TS Võ Trí Thành nêu ra tại Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2019 diễn ra sáng 12/4.

Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam diễn ra sáng 12/4 tại Hà Nội

Tại Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2019 diễn ra sáng 12/4, TS Võ Trí Thành (Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh) đã có những phân tích về các vấn đề doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý để triển khai hiệu quả hoạt động phát triển thị trường xuất khẩu. Đặc biệt là góc nhìn về xúc tiến xuất khẩu nhiều khi không phải chạy ra nước ngoài mà có thể làm ngay từ trong nước.

Theo TS Thành, nhiều người đang hiểu chưa đúng khi nghĩ rằng phải ra nước ngoài, bán hàng cho người nước ngoài và thu ngoại tệ mới là xuất khẩu. Tuy nhiên, ngoại tệ chỉ là phương thức thanh toán.

“Người Việt làm rất nhiều lĩnh vực, trong đó có dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ kết nối cho hoạt động sản xuất kinh doanh của những nhà xuất khẩu. Nếu cung ứng dịch vụ sản phẩm cho doanh nghiệp nước ngoài trên đất Việt Nam thì cũng như các bạn bán hàng cho khách du lịch và đó là xuất khẩu", TS Thành nhấn mạnh.

Ngoài ra, TS Võ Trí Thành cũng chỉ rõ, điều cơ bản nhất trong xúc tiến xuất khẩu là đối tác và không nên nhìn nhận đơn thuần ở góc độ thị trường. “Đối tác không phải chỉ để cùng nhau xuất khẩu mà phải xúc tiến xuất khẩu, tạo ra mạng lưới, chuỗi giá trị và đầu vào. Kinh tế thương mại ngày nay không còn chỉ lấy doanh nghiệp là trung tâm mà thay vào đó là công chúng, đại chúng và đám đông", TS Thành nói.

Biển Ngọc