Không phân biệt bằng ĐH chính quy với tại chức: Thế giới đều vậy!

07/12/2017 11:10

Dự thảo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi đề xuất không phân biệt bằng ĐH chính quy với tại chức.

không phân biệt bằng Đh chính quy với tại chức: thế giới đều vậy!

Dự thảo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi đề xuất không phân biệt bằng ĐH chính quy với tại chức

Dự thảo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi do Bộ GD &ĐT đề xuất bằng đại học (ĐH) tại chức sẽ có giá trị giống như bằng đại học chính quy. Cụ thể, tại khoản 2, Điều 6 quy định về trình độ và hình thức đào tạo của giáo dục ĐH quy định: “Các trình độ đào tạo của giáo dục ĐH được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo tập trung và đào tạo không tập trung. Trong khi đó, theo Luật Giáo dục ĐH hiện hành, các trình độ đào tạo của giáo dục ĐH được chia theo hai hình thức là giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

Nội dung trên ngay lập tức đã vướng phải luồng dư luận không đồng tình, cho rằng Bộ GD&ĐT không nên “cào bằng” chất lượng học và dạy của hệ đào tạo chính quy với tại chức. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), Luật hiện hành đã quy định từ chương trình đào tạo (bao gồm cả chuẩn đầu ra) đến điều kiện dạy-học, chuẩn giảng viên… của hình thức giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên đều như nhau. Hai hình thức này chỉ khác nhau ở khâu tổ chức đào tạo để phù hợp với điều kiện, nhu cầu học tập khác nhau của người học. Vì vậy, dự kiến sẽ không còn 2 loại văn bằng với tên gọi riêng biệt là bằng chính quy, bằng vừa làm vừa học (tại chức). Điều này, cũng phù hợp với thông lệ chung trên thế giới. 

Mặt khác, theo bà Phụng, Dự thảo cũng hướng đến việc yêu cầu các trường đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn để người học được xã hội đánh giá bình đẳng như nhau khi theo học đại học với các hình thức đào tạo khác nhau. “Các cơ sở đào tạo thực sự quan tâm đến chất lượng đào tạo của cơ sở mình thì sẽ phải thận trọng khi cấp văn bằng. Tất cả văn bằng cấp ra là phải đạt chuẩn chất lượng”, bà Phụng nói.

Trước đó, Việt Nam đã ban hành Khung trình độ quốc gia (Kèm theo QĐ số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của TTgCP) thống nhất quy định khối lượng học tập tối thiểu; yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của người tốt nghiệp mỗi trình độ đào tạo. Chính vì vậy, bà Phụng cho rằng, việc không phân biệt bằng ĐH chính quy với tại chức nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo trong xu hướng gia tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục ĐH và hội nhập quốc tế; đáp ứng nhu cầu của mọi người học tham gia giáo dục ĐH.

Hoàng Ngân