Không quy định MTTQ tham gia góp ý xây dựng Đảng

02/10/2014 14:52

Tại phiên họp của Ủy ban TVQH chiều 1/10 thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan thẩm tra là Ủy ban Pháp luật cho rằng, qua thảo luận, đa số ý kiến...

không quy định mttq tham gia góp ý xây dựng Đảng
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao đổi trong giờ giải lao phiên họp

Lý do, Hiến pháp cũng như các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay của Nhà nước ta hầu như không có quy định cụ thể về vấn đề này mà do cơ quan có thẩm quyền của Đảng quy định.

Liên quan đến quy định về hoạt động giám sát của MTTQ (chương VI), theo Ủy ban Pháp luật, cần phân định rõ giám sát của MTTQ Việt Nam là giám sát mang tính nhân dân, giám sát xã hội, hỗ trợ cho công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra của Nhà nước như Luật hiện hành, khác với quy định giám sát của cơ quan dân cử mang tính quyền lực Nhà nước để từ đó xác định đúng tính chất, quy mô, kết luận giám sát do MTTQ Việt Nam thực hiện.

Minh Tiến