Không sợ cân xe, chỉ sợ không công bằng

07/04/2014 06:50

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô VN nhận định, DN sợ nhất là cơ quan chức năng làm không đến nơi đến chốn, chỗ làm chỗ không khiến doanh nghiệp chịu thiệt.