Không sử dụng vốn Nhà nước để thành lập DN xếp hạng tín nhiệm

01/10/2014 09:54

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88 quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; điều kiện hoạt động của DN xếp hạng tín nhiệm được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. 

không sử dụng vốn nhà nước để thành lập dn xếp hạng tín nhiệm
Góp vốn thành lập DN xếp hạng tín nhiệm phải thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp


DN được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm là Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh có giấy chứng nhận đăng ký DN do cơ quan có thẩm quyền cấp, có vốn điều lệ thực góp tối thiểu bằng mức vốn pháp định là 15 tỷ đồng.


Nghị định cũng nêu rõ, việc góp vốn thành lập DN xếp hạng tín nhiệm phải thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và phải đảm bảo tổ chức, cá nhân đã góp vốn sở hữu trên 5% vốn điều lệ thực góp của một DN xếp hạng tín nhiệm thì không được góp vốn thành lập hoặc mua, nắm giữ cổ phiếu hoặc phần vốn góp của một DN xếp hạng tín nhiệm khác.

Các tổ chức, cá nhân không được sử dụng vốn ngân sách nhà nước để tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm. DN xếp hạng tín nhiệm được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không được góp vốn để thành lập DN xếp hạng tín nhiệm khác.

Minh Tiến