Không tăng giá điện trong 6 tháng đầu năm 2020 vì Covid-19

11/03/2020 22:04

Sẽ không tăng giá các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất do Nhà nước định giá trong đó có giá điện để giúp doanh nghiệp vượt khó vì Covid-19.

Không tăng giá điện trong 6 tháng đầu năm 2020 vì Covid-19 1
Không tăng giá điện trong 6 tháng đầu năm 2020

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành Công thương trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19.

Bộ Trưởng chỉ đạo: Tạm hoãn các cuộc họp không thực sự cấp bách, tăng cường họp trực tuyến để vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, vừa bảo đảm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Rà soát tất cả chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài, tạm hoãn tất cả các chuyến công tác nước ngoài, không cử cán bộ đi học tập, trao đổi, công tác nước ngoài trong thời điểm hiện tại (nhất là những nước và vùng lãnh thổ có dịch), trừ các sự kiện đặc biệt hoặc hội nghị quan trọng phải báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu, Vụ Thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, phối hợp với các doanh nghiệp và địa phương triển khai ngay các biện pháp để hỗ trợ, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu; Đề nghị các doanh nghiệp cam kết bình ổn giá hàng hóa thiết yếu, nhất là tại địa phương có dịch bệnh.

“Hàng hoá thiết yếu cung ứng phải đảm bảo phương châm 4 tại chỗ: Chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hệ thống phân phối và hàng hoá tại chỗ và 3 sẵn sàng là chủ động nguồn hàng, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương”, chỉ thị nêu.

Đối với công tác tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, Bộ trưởng yêu cầu rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong phạm vi và lĩnh vực quản lý.

Đặc biệt, chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong Quý I và Quý II năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá như giá điện.

Về công tác kiểm soát thị trường, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá để trục lợi, đặc biệt là đối với các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch và các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân...

Để chuẩn bị tiền đề cho công tác hội nhập EVFTA, Bộ trưởng giao cho Cục Xuất nhập khẩu và Cục Xúc tiến thương mại thúc đẩy tìm thị trường mới, triển khai kế hoạch, giải pháp xuất khẩu hàng sang thị trường EU sau khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) dự kiến có hiệu lực vào đầu tháng 7, sau khi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp vào tháng 5 tới.

Hồng Hạnh