Không thay đổi biện pháp cưỡng chế thuế hai công ty vàng ở Quảng Nam

25/08/2014 12:43

Vừa qua, một số tờ báo đưa tin không chính xác về việc Bộ Tài chính chỉ đạo gia hạn nộp thuế hoặc phân kỳ nộp dần tiền nợ thuế của Công ty vàng Phước Sơn và Công ty vàng Bồng Miêu.

TIN LIÊN QUAN

Keyword đầu tiên có dấu

Bộ Tài chính cho biết, đang chỉ đạo Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thực hiện đúng quy định của Luật Quản lý thuế, chưa thay đổi các quyết định xử lý về thuế, cưỡng chế nợ thuế, đồng thời phải kiểm tra, báo cáo những nguyên nhân chủ quan, khách quan, đánh giá mức độ vi phạm, tuân thủ nghĩa vụ thuế, phương án tổ chức thu đúng, đủ số nợ thuế đối với hai công ty vàng.

Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu hai công ty vàng Bồng Miêu và Phước Sơn phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của người lao động và các doanh nghiệp Việt Nam đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho hai công ty này nhưng chưa được thanh toán để đảm bảo ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Nam cũng cho biết, cơ quan chức năng đang kiểm tra theo văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ. “Riêng biện pháp cưỡng chế đối với hai Công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu do Cục Thuế Quảng Nam áp dụng thì đến nay vẫn chưa có gì thay đổi”- lãnh đạo Cục Thuế Quảng Nam khẳng định.

Duy Lợi