Không vì một số tiêu cực mà đánh giá sai lệch ngành Công an

29/11/2018 06:19

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ...

Không vì một số tiêu cực mà đánh giá sai lệch ngành Công an 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị ngày 28/11

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước. Đặc biệt, Bộ Công an gương mẫu, đi đầu trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm vi phạm.

 “Vấn đề xây dựng lực lượng, bao gồm cả xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức trong hệ thống từ Trung ương đến cơ sở phải làm sao để “quân tinh, tướng mạnh, chủ động nêu gương, kỷ cương trách nhiệm”. Tôi muốn nhấn mạnh thật sự trong sạch và liêm chính”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

 Khẳng định danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, còn mãi với thời gian, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Bộ Công an cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc nêu gương của người đứng đầu. Đồng thời đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng Công an xã chính quy; làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, giới thiệu nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… 

Anh Thư