Khu công nghiệp nào sắp bị "xóa sổ"?

20/03/2015 19:42

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu kiên quyết cắt giảm những diện tích, loại bỏ các khu công nghiệp không hiệu quả.

khu công nghiệp nào sắp bị "xóa sổ"?
Ản minh họa

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại cuộc họp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho việc phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KHT) trong giai đoạn mới (do Ban chỉ đạo phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế tổ chức), diễn ra sáng 19/3.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo, năm 2014, hoạt động các KCN, KKT tiếp đà khởi sắc khi thu hút thêm 752 dự án và tăng vốn cho 515 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 14,7 tỷ USD. Tính riêng trong lĩnh vực sản xuất, tổng vốn FDI vào các KCN, KKT chiếm hơn 90% tổng vốn FDI cả nước.

Lũy kế đến hết năm 2014, các KCN trên cả nước đã thu hút được 5.573 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 85,5 tỷ USD, vốn đầu tư đã thực hiện đạt 49 tỷ USD, bằng 57% vốn đầu tư đã đăng ký.

Năm 2014, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của các KCN, KKT đều tăng khá so với cùng kỳ năm 2013: Tổng doanh thu đạt hơn 118 tỷ USD, tăng 18%; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 73,4 tỷ USD, tăng 43%, đóng góp 49% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải từ kỳ họp lần trước, Ban chỉ đạo phát triển các KCN, KKT đã làm việc với các địa phương, xử lý các KCN hoạt động kém hiệu quả. Đối với các KCN thuộc nhóm IV (có tỷ lệ lấp đầy thấp; chưa đền bù, GPMB và chưa đầu tư xây dựng hạ tầng) thì đã có 5 KCN đã giảm diện tích quy hoạch, chuyển đổi chủ đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Các KCN thuộc nhóm V đã triển khai thu hồi và điều chỉnh giảm quy mô hàng ngàn ha tại 2 KCN.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động của các KCN, KKT trong thời gian qua. Các KCN, KKT thực sự phát huy được vai trò đầu tàu, động lực cho phát triển KT-XH của đất nước.

Tuy nhiên, hoạt động của các KKT, KCN chưa tương xứng với tiềm năng; tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 65% diện tích cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các địa phương tập trung thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch để báo cáo Chính phủ. “Tinh thần là kiên quyết cắt giảm những diện tích, loại bỏ các KCN không hiệu quả, không thu hút được dự án, đồng thời thực hiện nghiêm việc đưa dự án đầu tư vào khu vực đã xây dựng cơ sở hạ tầng”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Tương tự là việc rà soát quy hoạch các cụm công nghiệp khi số lượng cụm hiện được đánh giá là nhiều và tản mạn, không ít nơi phát triển theo phong trào trong khi hạ tầng chưa đáp ứng được. Vì vậy, cần lưu ý việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải nguồn hỗ trợ, đồng thời quan tâm thu hút đầu tư xã hội vào xây dựng hạ tầng đã được thực hiện thành công ở một số KCN, KKT thời gian qua. Bên cạnh đó, nghiên cứu, sửa đổi các cơ chế, mức hỗ trợ đầu tư hạ tầng KCN, KKT cho phù hợp hơn.

Nguyễn Việt Dũng