Khu vực nào ở Sóc Trăng sẽ phải ngưng nuôi chim yến?

18/11/2021 14:31

UBND tỉnh Sóc Trăng sẽ có quy định cụ thể về khu vực nào được nuôi chim yến, khu vực nào phải chấm dứt việc nuôi.

Ngày 18/11, Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có tờ trình đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xin ý kiến đối với Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo Tờ trình của UBND tỉnh Sóc Trăng, mục đích của việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nhằm tạo hành lang pháp lý trong việc giới hạn những địa điểm không được phép chăn nuôi, vùng được nuôi chim yến.

khu vực nào ở sóc trăng sẽ phải ngưng nuôi chim yến?

Một nhà nuôi yến tại trung tâm TP Sóc Trăng.

Từ đó, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chọn địa điểm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phù hợp, không gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư, nhất là bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, từng bước chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để các địa phương và cơ quan chức năng áp dụng trong công tác quản lý; bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, đặc biệt là ở các khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư.

Theo đó, khu vực không được phép chăn nuôi gồm khu dân cư hiện hữu, khu dân cư theo quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và khu vực các phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi nói trên. Nhà yến phải có khoảng cách tối thiểu 300 mét tính từ ranh giới hành chính của khu vực không được phép chăn nuôi.

Cũng trong văn bản này, UBND tỉnh Sóc Trăng nêu rõ, với khu vực không được phép chăn nuôi, các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi đã xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành và không đáp ứng điều kiện chăn nuôi, trong thời hạn kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2024 phải di dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp hoặc ngừng hoạt động chăn nuôi.

Còn các cơ sở chăn nuôi còn lại, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2024 phải hoàn thiện điều kiện chăn nuôi đáp ứng theo quy định của pháp luật. Đồng thời không sử dụng loa phóng thanh phát âm thanh; tuân thủ các quy định đối với các cơ sở nuôi chim yến.

Theo Tờ trình của UBND tỉnh Sóc Trăng, trên địa bàn tỉnh, khu vực không được phép chăn nuôi gồm tất cả các phường của TP Sóc Trăng, TX Vĩnh Châu, TX Ngã Năm.

Ngoài ra còn có thị trấn Long Phú, Đại Ngãi (huyện Long Phú); thị trấn Kế Sách, An Lạc Thôn (huyện Kế Sách); thị trấn Mỹ Xuyên và vùng quy hoạch thị trấn mới (huyện Mỹ Xuyên); thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành); thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú); thị trấn Phú Lộc và Hưng Lợi (huyện Thạnh Trị); thị trấn Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung); thị trấn Trấn Đề và Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề).

Những năm trước đây, tình trạng tự phát xây nhà nuôi yến xảy ra ở nhiều địa phương ở Sóc Trăng, không theo qui hoạch, không chấp hành các qui định về nuôi yến theo Luật Chăn nuôi.

Nhiều nhà nuôi yến được xây dựng tại trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn, tại các khu dân cư… gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống của người dân dẫn tới mâu thuẫn, xung đột giữa người nuôi yến và người dân ở cộng đồng nhưng không được giải quyết thấu đáo, hợp lý hợp tình vì thiếu chế tài….

Vũ Phong