Khuyến khích các trường ĐH thực hiện cơ chế tự chủ

09/02/2015 15:44

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm trường ĐH Tôn Đức Thắng.

khuyến khích các trường Đh thực hiện cơ chế tự chủ
 

Khẳng định mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm là mô hình cần tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng đối với giáo dục ĐH cả nước, Thủ tướng cho rằng, đổi mới căn bản giáo dục đào tạo mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng đào tạo các cấp học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Muốn nâng cao chất lượng giáo dục ĐH, đào tạo nghề thì phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, mà một trong những giải pháp là tự chủ. Trước hết là tự chủ tài chính mới có thể trả mức lương thỏa đáng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên giỏi và phát triển cơ sở vật chất, gắn với tự chủ về nhân sự, tổ chức và tự chủ ngành nghề đào tạo.

“Chính phủ khuyến khích các trường đại học thực hiện cơ chế tự chủ hoặc thực hiện từng bước tự chủ trong khuôn khổ pháp luật”, Thủ tướng nêu rõ.

Tiến Minh