Kiểm điểm nguyên Chủ tịch huyện Năm Căn vì để phát sinh nợ đọng

26/03/2018 18:54

Để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản, nguyên Chủ tịch UBND huyện Năm Căn (Cà Mau) bị kiểm điểm.

kiểm điểm nguyên chủ tịch huyện năm căn vì để phát sinh nợ đọng

Để xảy ra nợ đọng trong xây dựng cơ bản, nguyen Chủ tịch UBND huyện Năm Căn (Cà Mau) bị kiểm điểm. (Ảnh minh họa)

Ngày 26/3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân đã ký văn bản về việc kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Phan Thanh Phương, nguyên Chủ tịch UBND huyện Năm Căn.

Ông Phương bị kiểm điểm vì để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản năm 2015 tại huyện Năm Căn, thuộc trách nhiệm quan lý của Chủ tịch UBND huyện.

Sau khi có Kết luận của Kiểm toán Nhà nước tỉnh Cà Mau, và báo cáo của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Năm Căn và ông Phan Thanh Phương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiêm; khắc phục ngay những hạn chế thiếu sót đã được góp ý tại cuộc họp kiểm điểm ngày 15/3. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm,

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng giao Sở Nội vụ theo dõi việc thực hiện chỉ đạo này để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác đánh giá, quản lý, sử dụng cán bộ.

Được biết, ông Phan Thanh Phương làm Chủ tịch UBND huyện Năm Căn khóa X (2011-2016). Sau đó, ông Phương tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Năm Căn khóa XI (2016-2021). Đến tháng 10/2017, ông Phương được điều động về làm Phó Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng Cà Mau.

G.M