Kiểm soát các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

24/03/2015 07:31

Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT vừa ban hành sẽ siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) hàng hóa

 kiểm soát các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
 

Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT vừa ban hành sẽ siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

Theo đó, nếu trong vòng 6 tháng thực hiện phương thức kiểm tra thông thường (lấy mẫu kiểm nghiệm với tần suất đến 10% đối với lô hàng nhập khẩu) mà phát hiện hàng hóa vi phạm quy định ATTP từ ba lần trở lên, sẽ áp dụng phương thức kiểm tra chặt. Đối với phương thức kiểm tra chặt, tại cửa khẩu hoặc nơi tập kết, lô hàng nhập khẩu được kiểm tra hồ sơ, kiểm tra ngoại quan, lấy mẫu kiểm nghiệm hàng hóa theo tần suất đến 30%.

Trường hợp có cảnh báo quốc tế về nguy cơ nghiêm trọng gây mất ATTP, phương thức quản lý hàng hóa nhập khẩu cụ thể sẽ được thực hiện trên cơ sở các biện pháp quốc tế đang áp dụng đối với chủng loại hàng hóa bị cảnh báo.

V.A