Kiểm soát chặt mua sắm xe ô tô công năm 2016

01/03/2016 17:54

Việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc rà soát...

kiểm soát chặt mua sắm xe ô tô công năm 2016
Kiểm soát chặt mua sắm xe ô tô công năm 2016 - Ảnh minh họa

Ngày 29/2, trong văn bản hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016, Bộ Tài chính cho biết, việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có và có văn bản gửi về Bộ Tài chính.

Sau khi các đơn vị rà soát, sắp xếp số xe ô tô hiện có mà không có xe ô tô phù hợp để bố trí cho các chức danh thì mua sắm theo quy định. Đơn vị thiếu xe so với định mức thì gửi đề xuất về Bộ Tài chính. Nguồn kinh phí mua xe, các đơn vị tự sắp xếp, cân đối trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2016 được giao. 

N.Dương