Kiểm soát tải trọng xe tại cảng: Xuất hiện cạnh tranh không lành mạnh

27/10/2014 14:50

Thực hiện chủ trương của Bộ GTVT về kiểm soát chặt việc xếp hàng đúng tải trọng tại các cảng biển, hầu hết các cảng biển đều rốt ráo ký cam kết.