"Kiểm toán bay trên trời, tham nhũng đi dưới đất"

03/10/2016 21:08

Đó là hình ảnh ví von được Thượng tướng Võ Trọng Việt nêu ra khi nói về hiệu quả của công tác kiểm toán.

"kiểm toán bay trên trời, tham nhũng đi dưới đất"

Thượng tướng Võ Trọng Việt ví von "Kiểm toán bay trên trời, tham nhũng đi dưới đất nên ít khi gặp nhau"

Chiều 3/10, Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 4, cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán nhà nước.

Theo báo cáo dự kiến về kế hoạch kiểm toán, năm 2017, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung lựa chọn 211 đầu mối, đơn vị, chủ đề kiểm toán (tăng so với kế hoạch kiểm toán năm 2016 là 16 đầu mối, đơn vị, chủ đề kiểm toán) để tổ chức thành 228 cuộc kiểm toán, tăng so với kế hoạch kiểm toán năm 2016 là 8 cuộc kiểm toán.

Cho ý kiến vào công tác kiểm toán thời gian qua, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh, Thượng tướng Võ Trọng Việt nhận định, chúng ta thanh tra, kiểm tra nhiều nhưng hiệu quả kiểm tra thấp.

"Kiểm tra, kiểm toán với tham nhũng, tiêu cực như hai đường thẳng song song. Kiểm toán bay trên trời còn tham nhũng đi dưới đất nên ít khi gặp nhau, thỉnh thoảng có ga mới gặp được nhau, mà ga đó nhờ người dân, nhờ báo chí phát hiện", ông Việt ví von và nói thêm, cơ chế của chúng ta rất lạ: "Họp 3 ngày thì khai 5 ngày. Việc này là chính thống, chi phối tất cả nền tảng, đạo đức, lối sống, nhưng thanh tra, kiểm toán không làm gì được".

Trong năm tới, ông Việt đề nghị kiểm toán tập trung những vấn đề lớn mà nhân dân bức xúc như cơ chế xin – cho. Kiểm toán phải làm rõ được việc có cơ chế xin – cho hay không, và xin – cho ở đâu?

Kiểm toán cũng phải làm rõ những công trình, dự án lớn mà gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước. Ví dụ, dự án nhà máy gang thép Thái Nguyên bây giờ làm hay không làm, nếu làm thì đội vốn...

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đề nghị, cần tập trung kiểm toán vào những vấn đề lớn, bổ sung vào kế hoạch kiểm toán chuyên đề về quản lý nợ công để làm rõ quản lý và sử dụng vốn ODA, gắn với nội dung mà UBTVQH giám sát. Đồng thời, nên lồng ghép các nội dung, mục tiêu kiểm toán để hạn chế chồng chéo, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các số liệu phải được sử dụng được như nhau như vậy thì mới mang tính thống nhất và khoa học.

Trong khi đó, Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng, trong tiềm lực hiện nay sẽ  không thể nào thực hiện kiểm toán được hết các cơ quan sử dụng ngân sách và các chương trình dự án. "Điều mà cử tri quan tâm là sau kiểm toán thì chúng ta rút ra được vấn đề gì trong quản lý? Để tránh dàn trải và nâng cao hiệu quả kiểm toán,cần phải rút bớt lại một số chuyên đề, nên tập trung lại một số chuyên đề lớn để kiểm toán, kiểm toán rồi thì phải có kiến nghị rõ ràng, xác định ai đúng, ai sai, kiến nghị vấn đề gì để từ đó hoàn thiện cơ chế chính sách", ông Lưu nhấn mạnh.

H.Vũ