Kiểm toán để sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ hiệu quả hơn

07/04/2014 19:35

Kiểm toán Nhà nước hôm nay công bố quyết định kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng Quỹ BTĐB năm 2013. Giúp cho Quỹ hoàn thiện cơ chế chính sách là mục tiêu lớn của đợt kiểm toán này.