Kiểm toán Nhà nước gọi tên loạt ngân hàng sai phạm

21/05/2019 09:51

Các ngân hàng bị Kiểm toán Nhà nước chỉ đích danh sai phạm trong hoạt động gồm: Agribank, Bảo Việt, Nam Á, Đại Chúng, Công thương…

kiểm toán nhà nước gọi tên loạt ngân hàng sai phạm
Theo Kiểm toán Nhà nước, năm 2017 Ngân hàng Bảo Việt đã tăng trưởng tín dụng vượt phép

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và 7 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Đánh giá chung, Kiểm toán Nhà nước cho biết, việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng của NHNN năm 2017 đã góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu chính sách tiền tệ của NHNN, cụ thể: Kiểm soát lạm phát bình quân 3,53%; hỗ trợ tăng trưởng kinh tế 6,81%; tăng trưởng tín dụng 18,17% (mục tiêu 18%); đạt mức dự trữ ngoại hối lớn nhất từ trước đến nay, góp phần giữ ổn định tỷ giá , lãi suất .

Các tổ chức tài chính, ngân hàng được kiểm toán đạt được các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động, kinh doanh có lãi hoặc chênh lệch thu chi dương, tỷ suất lợi nhuận/vốn đạt mức trên 7%.

Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra hàng loạt tồn tại của các ngân hàng này.

Cụ thể, một số tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng vượt mức cho phép của NHNN gồm 5 Ngân hàng TMCP: Bảo Việt, Đông Nam Á, Nam Á, Đại Chúng, Việt Nam Thương tín (với tổng dư nợ vượt 6.988 tỷ đồng).

Một số ngân hàng vi phạm quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần đã nắm giữ cổ phần của hơn 2 tổ chức tín dụng khác, gồm: Ngân hàng TMCP Hàng Hải, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương và Ngân hàng Nông nghiệp...

Kiểm toán Nhà nước đánh giá hệ số an toàn vốn (Car) toàn hệ thống chưa tin cậy. Loại trừ các ngân hàng yếu kém và các ngân hàng được NHNN mua 0 đồng; một số ngân hàng thương mại đầu tư trái phiếu chéo lẫn nhau, làm “cải thiện ảo” hệ số Car; nhiều ngân hàng thương mại phân loại nợ không đúng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận, tác động giảm hệ số Car.

Ngoài ra, còn nhiều ngân hàng chậm quyết toán các chương trình hỗ trợ lãi suất; chưa thu hồi nợ tồn đọng nhóm 2 và nợ có tính chất tồn đọng nhóm 2 để hoàn trả NSNN. Số liệu tính đến 31/12/2017 là 108,22 tỷ đồng và 2,2 triệu USD như: Ngân hàng NN&PTNT 30,95 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 36,23 tỷ đồng và 2,2 triệu USD...

C.Sơn