Kiểm toán yêu cầu Gia Lai báo cáo hàng chục dự án thuê đất không đấu giá

14/06/2019 10:54

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai báo cáo gì liên quan đến hàng chục dự án cho thuê đất nhà nước không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Thành phố Pleiku, trung tâm tỉnh Gia Lai.

Hàng chục dự án thuê đất không qua đấu giá

Cuối năm 2018, Kiểm toán nhà nước, khu vực XII (KTNN) đã ban hành kết quả kiểm tra ngân sách của tỉnh Gia Lai năm 2017. Qua Kiểm toán, đơn vị này đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư (KH-ĐT) rà soát lại các trường hợp giao đất không thông qua đấu giá đối với các khu đất, quỹ đất có nguồn gốc đất Nhà nước quản lý.

Tháng 6/2019, trao đổi với Báo Giao thông, một lãnh đạo Sở KHĐT cho biết đã có báo cáo "giải trình" với cơ quan Kiểm toán. "Sở đã chứng minh cho cơ quan Kiểm toán việc cho thuê đất không qua đấu giá là đúng quy định. Qua rà soát thì phát hiện có 1 dự án tại TP. Pleiku đã thu hồi để khắc phục lại quy trình để đấu gá theo quy định", vị lãnh đạo này cho biết.

Ngoài ra, theo Sở KH - ĐT tỉnh Gia Lai có văn bản gửi KTNN viện dẫn quy định điều 32, Luật đầu tư, nêu: Có 66 dự án được nhà nước cho thuê đất để thực hiện đề án không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó, có 7 dự án thuộc diện miễn thời gian cho thuê đất cho cả thời gian được nhà nước cho thuê; 59 dự án được miễn thời gian cho thuê đất từ 7 - 15 năm, kể từ khi dự án hoàn thàng đưa vào hoạt động.

Theo văn bản báo cáo gửi KTNN, Sở KH-ĐT cho biết đã tham mưu cho UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư đối với 59 dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là đúng trình tự và các quy định có liên quan.

Lý giải vấn đề nêu trên, Sở KH - ĐT tỉnh Gia Lai nêu: Sở TNMT là cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh triển khai đấu giá quyền sử dụng đất. Trước khi tham mưu UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên, Sở KH - ĐT đã lấy ý kiến của Sở TN - MT và được sở này khẳng định các dự án không thuộc diện phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Phạm Duy Du, Giám đốc Sở TN - MT tỉnh Gia Lai cho biết, Sở TNMT chỉ thực hiện theo chủ trương của tỉnh. Khi hỏi danh sách các dự án, ông Du cho biết phải có danh mục, tên đơn vị của dự án mới có thể kiểm tra việc cho thuê đất như thế nào. Còn danh sách này hỏi Sở KH - ĐT.

Kiểm toán báo cáo không minh bạch?

Liên quan đến báo cáo Kết quả Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Gia Lai, một lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho rằng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu báo cáo nhưng không nói rõ sai hay đúng. Kiểm toán chỉ nêu yêu cầu báo cáo để xử lý theo quy định pháp luật.

"Trong phần Kiến nghị, mục 1.2.7, Kiểm toán Nhà nước nêu, kiến nghị đối với UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở KHĐT tham mưu cho UBND tỉnh rà soát tại các trường hợp giao đất không thông qua đấu giá đối với các khu đất, quỹ đất có nguồn gốc đất Nhà nước quản lý mà đoàn Kiểm toán đã nêu ở phần kết quả đã nêu ở phần kết quả kiểm toán để xỷ lý theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, qua kiểm tra báo cáo kết quả mà Kiểm toán Nhà nước gửi UBND tỉnh Gia Lai lại không được đưa vào nội dung.

Tạ Vĩnh Yên