Kiểm tra 10 công ty chứng khoán về dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp

27/10/2021 16:27

Bộ Tài chính sẽ kiểm tra 10 công ty chứng khoán và một số doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu riêng lẻ với khối lượng lớn ngay trong tháng 10.

Bộ Tài chính chiều nay 27/10 cho biết đã chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức 4 đoàn kiểm tra tại 10 công ty chứng khoán về tình hình cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) ngay trong tháng 10 này.

Đồng thời, đoàn cũng sẽ kiểm tra một số doanh nghiệp có khối lượng phát hành trái phiếu lớn; Phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo; Tình hình tài chính yếu.

Tuy nhiên, danh sách các công ty khoán và doanh nghiệp phát hành trái phiếu được kiểm tra không được Bộ Tài chính thông tin cụ thể.

kiểm tra 10 công ty chứng khoán về dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính sẽ kiểm tra 10 công ty chứng khoán về cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2021 cũng là thời gian thực hiện quy định mới chỉ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua và giao dịch TPDN riêng lẻ, khối lượng TPDN phát hành riêng lẻ tiếp tục tăng 5,6% so với cùng kỳ 2020 lên 357.000 tỷ đồng. Trong khi đó, khối lượng phát hành TPDN ra công chúng là 17.375 tỷ đồng (giảm 14% so với cùng kỳ năm 2020).

Trên thị trường TPDN riêng lẻ, tổ chức tín dụng có khối lượng phát hành lớn nhất chiếm 37,3%, các doanh nghiệp bất động sản chiếm 31,1%.

Sau khi có quy định mới (Nghị định số 153/2020/NĐ-CP), tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp mua sơ cấp TPDN riêng lẻ giảm mạnh so với năm 2020 (mua 5,5% khối lượng phát hành trong 9 tháng đầu năm 2021 trong khi cả năm 2020 là 12,7%).

Theo Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài chính), qua công tác quản lý giám sát kê từ đầu năm tới nay thì thấy thị trường còn một số vấn đề cần lưu ý như phần lớn tài sản đảm bảo của trái phiếu là bất động sản, dự án hình thành trong tương lai hoặc cổ phiếu doanh nghiệp, giá trị của tài sản đảm bảo chịu ảnh hưởng diễn biến của thị trường.

Một số trường hợp chưa tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi mua TPDN phát hành riêng lẻ; Hay có doanh nghiệp phát hành với khối lượng lớn gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu.

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, thanh tra, giám sát việc tổ chức tín dụng huy động vốn từ phát hành trái phiếu và phối hợp chia sẻ thông tin kết quả kiểm tra, giám sát.

Bộ Tài chính cũng đã đề nghị Bộ Xây dựng có các giải pháp quản lý thị trường bất động sản, phối hợp quản lý giám sát và cảnh báo các doanh nghiệp bất động sản về rủi ro tăng trưởng nóng.

Bộ Tài chính cũng làm việc với Bộ Công an về khung khổ pháp lý và tình hình phát hành TPDN để tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin.

Bộ Tài chính cho biết đang đánh giá để đề xuất sửa đổi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP theo hướng hạn chế doanh nghiệp phát hành trái phiếu với khối lượng lớn không phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tăng cường công khai minh bạch trong huy động vốn trái phiếu.

Đặc biệt về tổ chức thị trường thứ cấp, nhằm tăng tính công khai, minh bạch và tăng cường quản lý, giám sát hoạt động giao dịch thứ cấp TPDN riêng lẻ, Bộ Tài chính đang xây dựng thông tư và chuẩn bị thiết lập thị trường TPDN riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; Đồng thời nâng cấp chuyên trang thông tin về TPDN và hệ thống niêm yết, giao dịch TPDN phát hành ra công chúng.

C.Sơn