Kiểm tra an toàn 13 công trình thủy điện

17/11/2014 10:06

Tổng cục Năng lượng (Bộ Công thương) vừa hoàn tất kiểm tra việc vận hành và thực hiện các quy định an toàn tại 13 công trình thủy điện trên địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Nam và Phú Yên. 

kiểm tra an toàn 13 công trình thủy điện
Thủy điện Sông Bung 4 sẵn sàng vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn trong mùa lũ năm 2014

Kết quả cho thấy, các đơn vị quản lý vận hành đã chủ động thực hiện các quy định để sẵn sàng vận hành đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du mùa lũ năm 2014. Các nhà máy thủy điện đã diễn tập phương án vận hành, phòng chống lụt bão và thực hiện cơ bản đầy đủ các quy định về quản lý an toàn đập thủy điện.

Để đảm bảo vận hành an toàn trong mùa lũ, đoàn kiểm tra yêu cầu các chủ đầu tư dự án thủy điện tiếp tục tăng cường công tác quản lý vận hành hồ chứa thủy điện, phối hợp với địa phương xây dựng, bổ sung hệ thống thông báo ở khu vực dân cư phía hạ du; Khẩn trương thực hiện nghĩa vụ việc chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác trồng bù rừng thay thế...

Q.A