Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại 3 Bộ

04/12/2017 12:24

Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng kiểm tra Bộ Tài nguyên&Môi trường, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Công thương...

kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại 3 bộ

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi công bố kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Tỉnh ủy Phú Thọ

Sáng 4/12, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Phó Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã công bố kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương.

Thông qua các cuộc kiểm tra này để đánh giá, nắm tình hình, đôn đốc, kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) một cách toàn diện, khách quan tại các bộ nêu trên; phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đối với công tác này.

Phát biểu tại cuộc họp công bố kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN năm 2017 tại các bộ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình khẳng định đây là cơ sở quan trọng để Đảng và Nhà nước quyết định những giải pháp, chính sách quan trọng về công tác PCTN của cả nước để công cuộc này đạt được kết quả tốt hơn.

Phó Thủ tướng đề nghị Đoàn kiểm tra và Ban cán sự Đảng các Bộ cần tập trung vào một số nhiệm vụ về việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của các bộ, như công tác xuất nhập khẩu hàng hoá của Bộ Công Thương; công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, môi trường và khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường; việc thực hiện quản lý Nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Trong đó, có việc thực hiện chính sách pháp luật trong việc thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm lớn của Nhà nước như các dự án thua lỗ, việc cổ phần hoá tại một số doanh nghiệp; việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra và kiểm toán của Thanh tra Chính phủ, Uỷ ban Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước; rà soát việc cắt giảm các quy định và thủ tục hành chính không phù hợp, nhất là các thủ tục có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Các bộ nghiêm túc chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, dành thời gian làm việc, cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra.

*Cùng ngày, tại Tỉnh uỷ Phú Thọ, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN do Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Phó Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN năm 2017.

Phát biểu tại buổi công bố kế hoạch, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Tỉnh uỷ Phú Thọ chỉ đạo các cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn công tác, chuẩn bị nội dung báo cáo, hồ sơ, tài liệu và sắp xếp thời gian, lịch làm việc để đợt kiểm tra đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

H.Vũ