Kiểm tra Phòng chống tham nhũng phía Nam, lộ nhiều thiếu sót

04/06/2015 07:41

Ban Cán sự Bộ GTVT đã kiểm tra Ban QLDA7 và Trường Cao đẳng GTVT III về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

kiểm tra phòng chống tham nhũng phía nam, lộ nhiều thiếu sót
Ông Vũ Quý Phàn - Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban Cán sự Bộ GTVT và Đoàn kiểm tra công tác đầu tư cơ sở vật chất tại Trường Cao đẳng GTVT III - TPHCM

Hôm qua (3/6) Đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thực hiện Nghị quyết TW4 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với Ban QLDA7 và Trường Cao đẳng giao thông vận tải III.

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, đoàn đã kiểm tra các vấn đề như chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm, đầu tư xây dựng, quản lý dự án, minh bạch tài sản thu nhập cũng như tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ. Đây là những khâu dễ nảy sinh tham nhũng, lãng phí mà Đoàn đặc biệt chú ý để kiểm tra.

Tại Ban QLDA 7, ông Vũ Quý Phàn – Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng bộ GTVT ghi nhận công tác triển khai, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Ban đã ban hành được các nghị quyết, chương trình hành động chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên Ban phải tiếp tục siết chặt công tác quản lý dự án, TVGS, đôn đốc kiểm tra các nhà thầu thi công dự án.

Điểm đáng chú ý về thực hành tiết kiệm, đoàn đã ghi nhận Ban QLDA7 năm 2013 tiết kiệm chi tiêu thường xuyên được 629 triệu đồng, năm 2014 là 1,763 tỷ đồng, đặc biệt tiết kiệm được 94% về hội thảo năm 2013 và 54% (2014). Tiết kiệm được cho khoản mục đoàn ra là 85% và đoàn vào là 100%.

Tuy nhiên Phó trưởng đoàn kiểm tra, Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Trịnh Viết Lộc lưu ý Ban phải tăng cường công khai minh bạch các hoạt động trên phần mềm tPuclic của Bộ GTVT, chú ý nội dung công khai tập trung vào lĩnh vực quản lý dự án, mua sắm công, tuyền dụng, bổ nhiệm cán bộ, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin tham nhũng, phân công bộ phận đầu mối giúp tổng giám đốc xử lý đơn khiếu nại tố cáo.

Ngoài ra Đoàn còn đề nghị Ban bổ sung, hoàn thiện thêm một số khâu như minh bạch tài sản, chi tiêu nội bộ, xây dựng chương trình hành động cụ thể về chống tham nhũng, lãng phí…

Làm việc với Trường Cao đẳng GTVT III, Đoàn kiểm tra nhận thấy thấy Trường cần xây dựng bổ sung nghị quyết và chương trình hành động về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực  hoạt động, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm có thể xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Trong năm 2013 – 2014 - 2015 Nhà trường đã thực hiện việc tuyên truyền các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuy nhiên trường chưa thực hiện xây dựng kế hoạch cụ thể về các chỉ tiêu chi thường xuyên. Nhà trường phải thực hiện ngay việc rà soát, bổ sung xây dựng kế hoạch tiết kiệm năm 2015 theo QĐ số 908/QĐ-BGTVT ngày 19/3/2015 và QĐ số 1122/QĐ-BGTVT ngày 02/4/2015 của Bộ Trưởng Bộ GTVT.

Do quy mô đào tạo tăng, giá cả sinh hoạt tăng lên do đó đơn vị chỉ tiết kiệm theo quy định của nhà nước để cải cách tiền lương, không thực hiện được tiết kiệm các khoản chi tiêu khác. Trường cũng chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể chỉ tiêu tiết kiệm nên không có số liệu cụ thể về tiết kiệm mà chỉ có báo cáo tiết kiệm chung.

Đối với việc chi thường xuyên bằng nguồn kinh phí sự nghiệp nhà trường cần rà soát để thực hiện chi tiêu cho đúng đối tượng và cần cân đối nguồn thu để thực hiện việc chi tiêu phù hợp, tránh trường hợp bị âm quỹ như hiện nay tại các trung tâm trực thuộc.

Hiện nay, nhà trường còn tồn tại 01 dự án cải tạo nâng cấp trường đã được đầu tư trước năm 2000, chưa được lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Việc này đã gây  khó khăn trong việc hạch toán và quản lý tài sản.

Về minh bạch tài sản, thu nhập qua kiểm tra nhà trường đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập và kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Tuy nhiên, một số bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, viên chức kê khai chưa đầy đủ các mục theo quy định, một số mục còn để trống. Việc giao nhận bản kê khai chưa thực hiện đúng quy định (người khai, người nhận chưa ký vào từng trang bản kê khai; người nhận bản kê khai chưa ký nhận).

Riêng phần mềm tPublic của Bộ Trường đã công khai 18 văn bản, trường cần tiếp tục tăng cường công khai, minh bạch các hoạt động trên phần mềm tPuclic của Bộ GTVT, nội dung công khai cần tập trung công khai lĩnh vực đào tạo, tuyển sinh, các khoản kinh phí đào tạo.

Trong thời gian qua nhà trường chưa tổ chức tiến hành tự kiểm tra nội bộ, Đoàn yêu cầu trong thời gian tới đề nghị nhà trường tăng cường công tác kiểm tra nội bộ.

Tiến sĩ Chu Xuân Nam - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường tiếp thu ý kiến của Đoàn, hứa sẽ gửi báo cáo kết quả khắc phục theo kiến nghị của Đoàn trước ngày 10/7/2015.

Minh Nghĩa