Kiểm tra Thành Bưởi, bến xe: Đoàn kiểm tra thực hiện đúng thẩm quyền

13/10/2014 16:32

Bộ GTVT vừa có thông cáo báo chí chính thức về kết luận kiểm tra được nhiều báo đặt câu hỏi trong thời gian gần đây khi thanh tra Công ty TNHH Thành Bưởi và Công ty Bến xe khách Cần Thơ.

kiểm tra thành bưởi, bến xe: Đoàn kiểm tra thực hiện đúng thẩm quyền
Đoàn kiểm tra của Bộ GTVT đã có kết quả kiểm tra hoạt động xe khách của Công ty Thành Bưởi và một loạt các doanh nghiệp xe khách tại TP HCM, Lâm Đồng

Thông cáo của Bộ GTVT nêu rõ: Qua tiếp nhận thông tin từ các tổ chức, cá nhân, và phản ánh của các cơ quan thông tấn báo chí về kiến nghị xem xét lại Kết luận thanh tra đối với hoạt động của Bến xe khách TP. Cần Thơ; Kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH Thành Bưởi và một số vấn đề liên quan đến ông Thạch Như Sỹ - Phó Chánh thanh tra Bộ GTVT, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có kết luận.

Cụ thể, về việc xem xét lại Kết luận thanh tra đối với hoạt động của Bến xe khách TP. Cần Thơ, trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát, đánh giá của Đoàn công tác (theo Quyết định số 3358/QĐ-BGTVT ngày 04/9/2014), qua đó làm rõ một số sai sót về chuyên môn trong công tác thanh tra liên quan đến hoạt động của Bến xe khách TP. Cần Thơ do ông Thạch Như Sỹ - Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT làm Trưởng đoàn.

Bộ GTVT đã có thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung Kết luận thanh tra số 8622/KL-BGTVT ngày 16/7/2014 và giao Chánh Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm công tác thanh tra đối với hoạt động của Bến xe khách TP. Cần Thơ;  xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định, công khai kết quả xử lý.

Về việc kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thành Bưởi và Chi nhánh Công ty TNHH Thành Bưởi (tại Lâm Đồng), Bộ GTVT cho biết, qua phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 31/7/2014, Bộ GTVT đã có Quyết định số 2892/QĐ-BGTVT thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Công ty TNHH Thành Bưởi và Chi nhánh Công ty TNHH Thành Bưởi (tại Lâm Đồng) do ông Thạch Như Sỹ - Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT làm Trưởng đoàn.

Sau đó, nhằm tiếp tục siết chặt quản lý nhà nước về hoạt động vận tải và tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau kết luận thanh tra, kiểm tra, Bộ GTVT đã bổ sung nội dung, đối tượng kiểm tra và kiện toàn nhân sự Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2892/QĐ-BGTVT (tại Quyết định số 3223/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2014).

Đích thân ông Lê Thanh Hà, Chánh Thanh tra Bộ GTVT làm Trưởng đoàn; các ông Thạch Như Sỹ - Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT, ông Trịnh Viết Lộc - Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT làm Phó trưởng đoàn kiểm tra.

Tại TP Hồ Chí Minh, đoàn kiểm tra Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh (không bao gồm các Chi nhánh), Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Phương Trang (không bao gồm các Chi nhánh), Công ty cổ phần xe khách & dịch vụ Miền Tây, Hợp tác xã xe khách liên tỉnh và du lịch Miền Đông, Hợp tác xã vận tải dịch vụ và du lịch Sài Gòn, Doanh nghiệp tư nhân C.L.C Minh Dũng, Công ty TNHH Thành Bưởi.

Tại Lâm Đồng, Đoàn kiểm tra  Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Thiên Khánh, HTX xe khách Đà Lạt, Công ty TNHH Tình Ca, Công ty TNHH Ngọc Vượng, HTX vận tải ô tô Đức Trọng, Chi nhánh Công ty TNHH Thành Bưởi.

Đến ngày 30/9/2014, Bộ GTVT đã thông báo kết quả kiểm tra tại các văn bản số 992/TB-BGTVT; văn bản số 993/TB-BGTVT và văn bản số 994/TB-BGTVT.

Các đơn vị được kiểm tra cơ bản khắc phục các tồn tại trong hoạt động kinh doanh vận tải. Việc sử dụng xe hợp đồng để vận chuyển khách thường xuyên của Công ty TNHH Thành Bưởi tuy không trái quy định hiện hành nhưng sẽ dẫn tới sự cạnh tranh không bình đẳng với loại hình xe chạy tuyến cố định trên cùng tuyến đường (do xe Hợp đồng không vào bến xe và có thể đón, trả khách tại nhiều vị trí)...

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ GTVT giao Vụ Vận tải chủ trì phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương nghiên cứu tham mưu ban hành các quy định để siết chặt quản lý đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe Hợp đồng.

Quá trình triển khai công tác kiểm tra tình hình khắc phục các tồn tại trong việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định tại thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng; Việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Công ty TNHH Thành Bưởi và Chi nhánh Công ty TNHH Thành Bưởi (tại Lâm Đồng), Đoàn kiểm tra của Bộ GTVT đã thực hiện đúng theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật.

P.T