Kiểm tra tuyển dụng, tiền lương doanh nghiệp Nhà nước

06/10/2014 09:40

Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH vừa đề nghị Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo đôn đốc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước thuộc phạm vi quản lý rà soát...

kiểm tra tuyển dụng, tiền lương doanh nghiệp nhà nước

Đồng thời, Bộ LĐ,TB&XH cũng yêu cầu tổng hợp, đánh giá tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động, xác định tiền lương, quỹ tiền thưởng và phân phối tiền lương, thưởng năm 2013, 2014 gửi về Bộ trước ngày 25/11. Chủ tịch HĐTV, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước gửi báo cáo trước ngày 15/11.

Bộ LĐ, TB&XH cho biết sẽ phối hợp với chủ sở hữu kiểm tra việc thực hiện tuyển dụng, sử dụng lao động, thực hiện chính sách tiền lương của các doanh nghiệp Nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các doanh nghiệp thực hiện không đúng quy định sẽ bị kỷ luật, xử lý trách nhiệm.

 

Trần Anh