Kiên Giang có tân Chủ tịch UBND tỉnh

07/07/2020 14:32

Với số phiếu 53/57 (đạt tỷ lệ 88,33%), ông Bình chính thức trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đỗ Thanh Bình (ngoài cùng bên trái) chính thức trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 7/7, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ XIX để xem xét quyết định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã giới thiệu và bầu ông Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với số phiếu 53/57 (đạt tỷ lệ 88,33%), ông Bình chính thức trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Vũ Hồng chờ đến tuổi nghỉ hưu theo nguyện vọng.

Được biết, ông Đỗ Thanh Bình (SN 1967), tham gia cách mạng năm 1983, vào Đảng chính thức ngày 19/9/1991, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ kinh tế.

Hoàng Nghiệp-Lê An