Kiến nghị bố trí vốn đầu tư QL37 và cầu sông Hóa qua Thái Bình

30/09/2019 15:11

Trường hợp được bố trí vốn, Bộ GTVT sẽ phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình để tiếp tục triển khai đầu tư dự án.

Bộ GTVT đã đưa dự án nâng cấp QL37 và cầu sông Hóa vào danh mục các công trình đề nghị bố trí bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn dự phòng kế hoạch 2016 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Thái Bình về đề nghị bộ trí vốn cải tạo, nâng cấp QL37 đoạn qua tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa đang dừng thi công, gây mất ATGT, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại 6 xã có dự án đi qua.

Theo Bộ GTVT, dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL37 đoạn qua tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa (giai đoạn 1) quy mô đường cấp III, 2 làn xe, kinh phí đầu tư 600 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Dự án khởi công tháng 11/2015, dự kiến hoàn thành năm 2018, đến nay nguồn vốn đã bố trí cho dự án là 30 tỷ đồng.

Bộ GTVT cho biết, do nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 bố trí cho Bộ GTVT rất khó khăn và theo hướng dẫn của Bộ KH-ĐT về tiêu chí phân bổ nguồn vốn này, chủ yếu tập trung trả nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả nguồn vốn ứng trước và vốn đối ứng ODA, không còn kinh phí để đầu tư hoàn thành 25 dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, trong đó có dự án cải tạo, nâng cấp QL37 đoạn qua tỉnh Thái Bình và cầu vượt sông Hóa nên hiện nay dự án chưa có nguồn để tiếp tục triển khai.

“Bộ GTVT đã đưa dự án vào danh mục các công trình đề nghị bố trí bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn dự phòng kế hoạch 2016 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp được bố trí vốn, Bộ GTVT sẽ phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình để tiếp tục triển khai đầu tư dự án”, Bộ GTVT nêu rõ.

Đình Quang